Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

Odstúpenie od zmluvy uzavretej dištančným spôsobom

1. Právo odstúpiť od zmluvy

Do 14 dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy končí uplynutím 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni kedy Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako dopravca) prevezmete tovar. V prípade, keď dodávka obsahuje viac kusov tovaru, ktoré sú dodávané samostatne sa 14 dňová lehota na odstúpenie počíta od okamihu, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako dopravca) prevezmete posledný kus tovaru.”

Odstúpiť od tejto zmluvy môžete akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením adresovaným na: IMMAX WPB SK, s.r.o. - reklamačné oddelenie, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava , tel.: +420 731 863 320, e-mail: reklamace@immax.cz napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo prostredníctvom elektronickej pošty.

Môžete použiť priložený vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy, nie je to však Vašou povinnosťou. Na našej internetovej stránke www.immax.sk môžete taktiež elektronicky vyplniť a odoslať formulár pre odstúpenie od zmluvy. Ak využijete túto možnosť, obratom Vám potvrdíme jeho prijatie v textovej podobe (napríklad prostredníctvom elektronickej pošty).

Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám došlo Vaše odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré sme od Vás na základe zmluvy prijali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako nami ponúkaný najlacnejší spôsob dodania). Na vrátenie peňažných prostriedkov použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili na vykonanie počiatočnej transakcie, pokiaľ ste výslovne neurčili inak. V žiadnom prípade vám tým nevzniknú ďalšie náklady. Prijaté peňažné prostriedky môžeme vrátiť až po obdržaní vráteného tovaru alebo až preukážete, že ste tovar odoslal(a) späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Prevzatie tovaru

Môžete si vybrať z nasledujúcich možností:

1 - Tovar vyzdvihneme – v tomto prípade kontaktujte predajcu na zabezpečenie zvozu zásielky

2 - Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, zašlite späť alebo ich odovzdajte na adrese: IMMAX WPB CZ, s.r.o. - reklamačné oddelenie, Teslova 1179/2,702 00 Ostrava , tel.: +420 731 863 320, e-mail: reklamace@immax.cz. Lehota sa považuje za zachovanú, ak nám tovar odošlete späť pred uplynutím 14 dní.

Náklady spojené s vrátením tovaru:

1 – ak dopravu hradí odberateľ, náklady spojené s vrátením tovaru znášame my.

2 – ak bola doprava zadarmo, znášate priame náklady spojené s vrátením tovaru vy (odberateľ)

Zníženie hodnoty vráteného tovaru:

Zodpovedáte len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

Formulár na odstúpenie od zmluvy.

Tento internetový obchod ukladá súbory cookies, ktoré pomáhajú k jeho správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte.

Podrobné nastaveniePovoliť všetko